ინფორმატიკის წრე

წრის ხელმდზგვანელი- ნონა გორგილაძე, პირველივე კლასიდან მოსწავლეები შეისწავლიან საოფისე პროგრამებს  (Word, Exel, Power Point, Moevie maker) და ინტერნეტის გამოყენებას. მათ ეს პროგრამები ეხმარებათ სხვადასხვა საგნებში საინტერესო თემატიკის პრეზენტირებისათვის.
ბეჭდვა