სიახლეები 2020-2021
კატეგორია - სიახლეები 2020-2021
მოხალისეობა - აქტივობა, რომელიც ბავშვებს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ასწავლის. ჩვენი სკოლის საბაზო საფეხურის მოსწავლეებმა საგან „მოქალაქეობის“ ფარგლებში გადაწყვიტეს მოხალისეობრივი აქცია გაემართათ და დიღმის ტყე-პარკი დაესუფთავებინათ. შესაბამისი დამცავი საშუალებებით აღჭურვილმა აქტიურმა მოსწავლეებმა მთელი ტყე-პარკი
კატეგორია - სიახლეები 2020-2021
მეშვიდე კლასში მოსწავლეები უფრო ვრცლად ეცნობიან სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკებს.
სიტყვით საჩვენებელი მაგალითი რამდენიმე იგავის გაცნობითა და გააზრებით იხილეს მოსწავლეებმა : ,,კუ და მორიელი", ,,კუ და კურდღელი", ,,უგუნური მცურავი", ,,სოფლის მაშენებელნი", ,,კაცი და გველი", ,,ძალა ერთობაშია". ამ თავის შესწავლა მიზნად ისახავდა, უპირველეს ყოვლისა, იგავ-არაკის, როგორც ლიტერატურული ჟანრის, შესახებ ცოდნის გაღრმავებას. ასევე გათავისებას იმ მორალურ-დიდაქტიკური დანიშნულებისა და მოტივებისა, რომლებიც მთავარ ხაზად გასდევს თითოეულ ტექსტს!
კატეგორია - სიახლეები 2020-2021
მეექვსე კლასში, ქართული ენისა და ლიტერატურის შესავალ ნაწილში, წარმოდგენილია ასაკისათვის შესაფერისი ტექსტები, რომლებიც მიზანმიმართულია იქითკენ, რომ მოსწავლეები ინტერესით ჩაერთონ ცოდნის მიღების პროცესში და მათთვის არ გახდეს მოსაბეზრებელი სწავლა. ამ მიზნის მისაღწევად, ერთ-ერთი უმთავრესი მიდგომაა სწავლის პროცესის

მოგზაურობა

შემოგვიერთდით Facebook-ზე