სკოლის მიზანი და უპირატესობები

ჩვენი მიზანი მაღალზნეობრივი და ეროვნული ფასეულობების მქონე პიროვნების ჩამოყალიბებაა. ამ მიზნის მისაღწევად სკოლა ცდილობს დაიცვას გაკრვეული პრინციპები და განავითაროს სასწავლო და შემოქმედებითი უპირატესობები:

ბეჭდვა