მმართველი ორგანო

სკოლის დირექციას წარმოადგენს:

დირექტორი – თამარ ჩანტლაძე

დირექტორის მოადგილე – სასწავლო დარგში  ნინო ჩანტლაძე
დირექტორის მოადგილე  -  გ.ბენდიანიშვილი
სასწავლო ნაწილი დაწყებით საფეხურზე - ნატო ჩხაიძე

სკოლის მართვა ხორციელდება დირექციისა და პედსბჭოს მიერ. სკოლაში ფუნქციონირებს მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც ინტენსიურად თანამშრომლობს დირექციასთან და აქტიურადაა ჩართული სკოლის მართვის საკითხების გადაწყვეტაში.

მსგავსი ამბები

დამტკიცებულია შპს,,აკადემოსი“
დირექტორის თამარ ჩანტლაძის მიერ
(დამტკიცებულია 16.01.2020 ბრძანება 2/4/20)
alt
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
პედაგოგები:
მათემატიკის კათედრა
პედაგოგები:

უცხო ენების კათედრა
პედაგოგები:

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
პედაგოგები:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
პედაგოგები:

ესთეტიკური ციკლი
პედაგოგები:

სპორტი


IST უზრუნველყოფა


კოორდინატორები
პედაგოგები:

დამრიგებლები
პედაგოგები:

მომსახურე პერსონალი

ბიბლიოთეკის გამგე 
საქმეთა  მმართველი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა


მზარეული


სკოლამდელი აღზდის ცენტრიძიძა:

facebook კომენტარები

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, ლუბლიანას მიმდებარე ტერიტორია, ტერევერკოს ქ. N24
2 52 23 45 ; 577 69 42 24 ადმინისტრაცია
593 31 40 96; 551 10 99 44
შპს ''აკადემოსი'', საიდენტიფიკაციო კოდი 202061295; ანგარიშის ნომერი TBC BANK; ბანკის კოდი TBCBGE 22; ანგარიშის ნომერი: GE58TB7190536080100001. შპს „აკადემოსი“ ს/კ 202061295; სს „საქართველოს ბანკი“ ა/ა GE77BG0000000954470500

მოგზაურობა

შემოგვიერთდით Facebook-ზე