აგრალური უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი

როგორც უკვე ვიცით სკოლა “აკადემოსის” ძველი სახელწოდება “კაი ყმა” იყო. სკოლა “კაი ყმა” (ახლანდელი აკადემოსი) იმ დროიდან გამოირჩიეოდა განათლების მაღალი ხარისხითა და აბიტურიენტების წარჩინებით.