სწავლის გადასახადი

“აკადემოსის” სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში (pre school), სწავლის გადასახადი შეადგენს 500 ლარს.

ღირებულებაში შედის სამჯერადი კვება.