სასწავლო პროცესი

სასწავლო პროცესი პატარა აკადემოსელებისთვის სავსეა შემეცნებით, გართობით და დიდი მხიარულებით. ფრესქულში შეისწავლიან ინგლისურ და რუსულ ენებს, ასევე აქვთ მრავალფეროვანი მუსიკალური გაკვეთილები. სკოლა “აკადემოსთან” არსებული სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი გამოირჩევა მცირერიცხოვანი ჯგუფებით, მაღალკვალიფიციური პედაგოგებით/ამღზრდელებით და უსაფრთხო გარემოთი.
ფრესქული ფუნქციონირებს 09:00 საათიდან 18:00საათამდე. პატარების სამჯერად კვებაზე ზრუნავს დაწესებულება.