სასწავლო პროცესი

სასწავლო პროცესი პატარა აკადემოსელებისთვის სავსეა შემეცნებით, გართობის და დიდი მხიარულებით. ბაღში შეისწავლიან ინგლისურ და რუსულ ენებს, ასევე აქვთ მრავალფეროვანი მუსიკალური გაკვეთილები. “აკადემოსის” სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი გამოირჩევა მცირერიცხოვანი ჯგუფებით, მაღალკვალიფიციური პედაგოგებით/ამღზრდელებით და უსაფრთხო გარემოთი.
ბაღი ფუნქციონირებს 09:00 საათიდან 18:00საათამდე. პატარების სამჯერად კვებაზე ზრუნავს დაწესებულება.