ამერიკის შეერთებული შტატების გაეროს ასოციაცია

ლიბანის ამერიკული უნივერსიტეტის პარტნიორობით ამერიკის შეერთებული შტატების გაეროს ასოციაცია , მრჩეველთა მონაწილეობის სერტიფიკატს გადასცემს სკოლა “აკადემოსის” დირექტორს თამარ ჩანტლაძეს.