ჭადრაკის წრე

სკოლა “აკადემოსის” მიერ დაფინანსებული ჭადრაკის წრე წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა შეჯიბრებებში. მასწავლებელთან შეხვედრა ეწყობა კვირაში ერთხელ.
საჭადრაკო წრე მოსწავლეებში ხელს უწყობს სტრატეგიული აზროვნების ჩამოყალიბებას, მოთმინების უნარის განვითარებასა და სისტემატიურად შეჯიბრებებზე მონაწილეობით, მოტივაციის ამაღლებას.