დიპლომი გადაეცა სკოლა “აკადემოსის” თეატრალურ სტუდიას

შემოქმედებითი ფესტივალი “ფანტელი” ყოველწლიურად ტარდება ბაკურიანში.

ფესტივალზე საპატიო მონაწილეობისთვის სკოლა “აკადემოსის” თეატრალურ სტუდიას გადაეცა დიპლომი სპექტაკლისთვის “თოვლის დედოფალი”