ექსკურსია შიდა ქართლში: ბატეთის ტბა, ყინწვისი, სარკინეთი, მზოვრეთი.