ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა

ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მიღებული მონაწილეობისთვის კერძო სკოლა “კაი ყმას” (ახლანდელ აკადემოსს) 2008-2009 წლებში გადაეცა მადლობის სიგელი