ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურის შედეგები

სკოლა “აკადემოსის” მოსწავლეები ყოველთვის გამოირჩევიან მაღალი კონკურენტუნარიანობით.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურის შედეგების პროცენტული მაჩვენებლები კლასების მიხედვით:

📌 ინგლისური

✅ მე-7 კლასი 90 %
✅ მე-9 კლასი 93 %
✅მე-10 კლ 88 %
✅ მე-11 კლ 95 %
✅ მე-12 კლ 93 %

📌 ქართული

✅ მე-11 კლ 85 %
✅ მე-12 კლ 85 %

📌 ისტორია

✅ მე-11 კლ 80 %

📌 გეოგრაფია

✅ მე-11 კლ 94 %