ფეხბურთის წრე


ხელს უწყობს მოსწავლეებში აქტიური და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. მოსწავლე შეისწავლის ფეხბურთის ტექნიკას; მონაწილეობას იღებს შიდასასკოლო ტურნირებში.