გასვლითი ტური ქალაქგარეთ


შიდასასკოლო პროექტი გასვლითი ტური ქალაქგარეთ
სკოლა ,,აკადემოსის” დირექცია აწყობს გასვლით ტურს (ორი დღით ქალაქგარეთ ), რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა კლასის მოსწავლეთა ჩართულობას და მათ დამეგობრებას, ადგილზე კონკურსებისა და საინტერესო აქტივობების მოწყობას, ექსკურსიებს.
პროექტში მონაწილეობენ საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები.