ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსი

სკოლა “აკადემოსის” საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსის ლექციაზე. კურსების დამთავრების შემდეგ ფინალური პროექტის შესრულების საფუძველზე გაიცემა ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ დადასტურებული სერტიფიკატი.წარმატებები სკოლა “აკადემოსის” მოსწავლეებს.