ჰარვარდის უნივერსიტეტის ყოველკვირეული კურსის ლექცია 

სკოლა,,აკადემოსის” საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები ჰარვარდის უნივერსიტეტის ყოველკვირეული კურსის ლექციაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა.