ინოვაციური განათლების შემოთავაზება სკოლა,,აკადემოსის” მოსწავლეებს

ინოვაციური განათლების ასოციაციის შემოთავაზებით სკოლა,,აკადემოსის” საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს საშუალება ექნება ჰარვარდის. სტენფორდის ლექციებზე, უორქშოფებზე. ჰაკათონებზე, ბითკემპებზე და სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასწრებისა, რომელიც STEM განათელბას მოიცავს.კურსების დამთავრების შემდეგ ფინალური პროექტის შესრულების საფუძველზე გაიცემა ამერიკული უნივერსიტეტის მიერ დადასტურებული სერტიფიკატი. წარმატებები სკოლა,,აკადემოსის”მოსწავლეებს.