ჯანსაღი საკვები პროდუქტი

შიდასასკოლო პროექტი ,,ჯანსაღი საკვები პროდუქტი”
ეს ყველამ უნდა იცოდეს!
ჯანსაღ პროდუქტზე ზრუნვა მისი მოყვანისთანავე უნდა დაიწყოთ, რაც ნათესებისა და ნარგავების განოყიერების დროს ისეთი ხელოვნური ნივთიერებების მოხმარების აკრძალვას გულისხმობს, როგორებიცაა; პესტიციდები, შხამქიმიკატები, სასუქები და ა.შ. ჩვენმა პატარებმა( IV კლასი) დაისახეს მიზნად საადრეო ჩითილის გამოზრდა. ველოდებით ჯანსაღ პროდუქტს!