ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გასვლითი გაკვეთილი სკოლა “აკადემოსის” მოსწავლეებისთვის, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

,ნიშვნელოვანია, რომ სკოლა მიზნად ისახავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობას – შესწავლას, მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებასა და თვალსაწიერის გაფართოებას.