კომპლექსური დავალებები ისტორიასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

დაწყებითი და უფროსი კლასელების კომპლექსური დავალებები ისტორიასა( ძვ.წ. III ათასწლეულის შუა ხანების ყორღანული სამარხები) და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.
თიხით და სხვადასხვა მასალით შექმნილი უნიკალური ნამუშევრები.
მსგავსი სახის აქტივობები აკადემოსში ხშირად ხორციელდება, რადგან ახალი ინფორმაციის გადამუშავებასა და შემეცნებას, თემის ვიზუალიზაცია არაჩვეულებრივად უწყობს ხელს. (პედაგოგები მაია ცინცქალაძე, ლიკა ჯანგებაშვილი)