ლიტერატურული კლუბი აქტიურად განაგრობს ფუნქციონირებას

ლიტერატურული კლუბი ისევ აქტიურად განაგრობს ფუნქციონირებას, წრე მოსწავლეებს უნერგავს კითხვის ჩვევებს

მათ უნდა განუვითარდეთ კითხვისადმი ინტერესი, რადგან ეს აუმჯობესებს მოსწავლეების ენობრივ უნარებს და მდიდარ ლექსიკას

ლიტარეატურული კლუბი გთავაზობთ შემდეგ აქტივობებს:

  • მხატვრული/გამომეტყველებით კითხვა;
  • წიგნის მიმოხილვა;
  • მოკლე შინაარსის გადმოცემა;
  • ინსცენირება წაკითხული ნაწარმოების მიხედვით;
  • დეტალებზე დაკვირვება;
  • ლიტერატურული ჟურნალის გამოცემა;
  • მზადება ლიტერატურულ კონკურსებში მონაწილების მისაღებად;
  • ნოველის, მოთხრობის შექმნა.