მადლობის სიგელი _ ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა

სკოლა “კაი ყმა” და დღესდღეობით “აკადემოსი” 2008-2009 სასწავლო წლის ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მიღებული წარმატებისთვის დაჯილდოვლა მადლობის სიგელით.