მადლობის სიგელი _ პროექტი “არჩევანი შენზეა”

2011 წლის 10 დეკემბერს სკოლა აკადემოსს გადაეცა მადლობის სიგელი, პროექტში “არჩევანი შენზეა” შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის.

“არჩევანი შენზეა” მნიშვნელოვანი წამოწყება იყო საქართველოში აივ პრევენციის პროექტის.