მადლობის სიგელი სკოლა ,,აკადემოსს” წარჩინებული აბიტურიენტების აღზრდისთვის.

მადლობის სიგელი სკოლა ,,აკადემოსს” წარჩინებული აბიტურიენტების აღზრდისთვის.
აღიარება, რომელიც ყოველგვარ სტატუსზე და მატერიალურ ჯილდოზე მაღლა დგას. მადლობა, რომელიც სკოლის წარმატებული და მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების ხარისხს განსაზღვრავს. სწორედ ეს არის სკოლა ,,აკადემოსის” უმთავრესი მისია. მოსწავლეს გზა წარმატებისკენ გაუკვალოს. სწორედ ასეთ ახალგაზრდებზე დგას ჩვენი ქვეყნის მომავალი. დაფასება შობს მოტივაციას. მოტივაცია კი მორიგ წარმატებასა და აღიარებას.
სკოლა ,,აკადემოსი” ამაყობს მისი მოსწავლეებით.