მათემატიკური წრე

მათემატიკური წრე სკოლა “აკადემოსის” მიერ დაფინანსებულია.
წრის მუშაობის მიზანია მათემატიკის საგნისადმი ინტერესის გაღვივება, ცოდნის გაფართოება და განმტკიცება. წრეზე მუშაობით საფუძველი ექმდება მათემატიკის შემდგომ შესწავლას და შესაბამისი უნარების განვითარებისას. ხელს უწყობს მოსწავლეების აზროვნების განვითარებას, აქტიურობასა და გამარჯვებისაკენ სწრაფვას ,მათემატიკური ობიექტებისა და მათი გამოყენებით სწავლებას.