მიმართულებები ინგლისურ ენაში

მიმართულებები ინგლისურ ენაში და ,,შიდა საქალაქო გზებად” გარდაქმნილი საკლასო ოთახი.

სწავლა კეთებით და პოზიტიური განწყობით.

ქმედით ქცევაში ასახული სასწავლო აქტივობა, რომელიც მოსწავლეებს საკითხის სრულყოფილად გააზრებასა და ცოდნის რეალურ ტრანსფერში დაეხმარება.