მითოლოგია

სკოლა “აკადემოსი” აფინანსებს მითოლოგიის წრეს, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისი არსით. მითოლოგიაში ღრმად ჩახედვამ შეიძლება როგორც წარსულის, ისე მომავლის მნიშვნელობა აღმოგაჩენინოს. მსოფლიოს მრავალი კულტურა გამოირჩევა თავისი მითებითა და მითიური პერსონაჟებით, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ წინაპრების თვალით შევხედოთ სამყაროს. საუკუნეების განმავლობაში მივიწყებული და ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ, ახალ კულტურასთან ასიმილირებული ქართული მითოლოგია დღეს ბევრისთვის უცნობია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კულტურებზე არანაკლებ საინტერესო და მრავალფეროვანი წარმართული რწმენები, ტრადიციები, მითები, სიმღერები, ლექსები და პერსონაჟები იმალება მივიწყებული თქმულებების უკან.