დაფინანსებული პროგრამირების ქართულ ენოვანი კურსი

Digital Institute, აკადემოსის მოსწავლეებს სთავაზობს პროგრამირების 2 თვიან კურსს.

Digital Institute არის საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ციფრული აკადემია, რომელიც გამორჩეულია პრაქტიკული სწავლების მიდგომით. აკადემიის გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური ლექტორებისგან, რომლებიც მუშაობდნენ ისეთ საერთაშორისო კომპანიებში, როგორებიც არიან Tesla, Microsoft, Toptal და სხვა.

კურსის გავლის შემდეგ

_ შეგექმნება წარმოდგენა development-ის სფეროზე და მიიღებ software development-ის საბაზისო ცოდნას

_ ეს კურსი მოგცემთ საჭირო საბაზისო ცოდნას, რათა შემდეგ ეტაპზე გაიაროთ Digital Institute-ის 6 თვიანი კურსი, რისი დასრულების შემდეგაც შეძლებთ დასაქმდეთ სრულყოფილი Junior Developer-ის პოზიციაზე;

_ ისწავლით HTML, CSS და Javascript ტექნოლოგიების გამოყენებას და შეგეძლება მცირე და საშუალო ზომის ვებ საიტების აწყობა;

_ ისწავლით visual studio code-ის გამოყენებას; 

_ შეგეძლება საკუთარი იდეების კოდში გადატანა;

_ ახალი ტექნოლოგიების, framework-ების გარჩევა, სწავლა და გამოყენება დამოუკიდებლად;

_ კურსის წარმატებით დამთავრების შემთხვევაში მიიღებთ ორენოვან სერთიფიკატს