“მოსწავლე მოსწავლისთვის” -ახალი წამოწყება აკადემოსში

ახალი წამოწყება სკოლა “აკადემოსში”, “მოსწავლე მოსწავლესათვის”
პროექტი მიზნად ისახავს, ერთმანეთში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას.
საბაზისო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, დაწყებითი კლასის ბავშვებს გაკვეთილის ფარგლებში, შესთავაზებენ მრავალ საინტერესო აქტივობასა და წინა წლებში შესწავლილი თეორიული მასალის პრაქტიკულ გამოყენებას. საბოლოოდ კი ეს მეთოდი ცოდნის განმტკიცებაში დაეხმარებათ.

ვიმედოვნებთ, რომ წამოწყება „მოსწავლეები მოსწავლეებისათვის“ არ ექნება ერთჯერადი ხასიათის პროექტი და ერთგვარ სასკოლო ტრადიციად იქცევა