მოსწავლეების ყოველწიური აქტიური მონაწილეობა TOEFL საერთაშორისო გამოცდაზე

თემა – ქრომოსომული დაავადებები მომხსენებლები VIII,IX,X ,XI კლასის მოსწავლეები. პედაგოგები; ბიოლოგიის პედაგოგი ივ.ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორანტი თამარ სიგუა, ქიმიის პედაგოგი თამარ რაზმაძე -კათედრის გამგე. დოქტორი,წამყვანი მასწავლებელი.კონფერენციის დასასრულს მე-10 კლასის მოსწავლეებმა ,,დაბადების დღის რიცხვის შესაბამისი ატომის იმიტაციური სამაჯურით”(საკონფერენციო თემა) დაგვასაჩუქრეს პედაგოგები და დირექცია. მადლობა ანა სამსიანს, ქრისტი სიხარულიძესა და დემნა ბურდულს სასიამოვნო საჩუქრისათვის.