რობოტიკა

“აკადემოსს” დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის კიდევ ერთი სკოლის მიერ დაფინანსებული ახალი წრე დაემატა სახელად – რობოტიკა.

რობოტიკის წრეზე მოსწავლეები შეისწავლიან თანამედროვე მიდგომებს კომპიუტერულ მეცნიერებებში.
კურსი მოსწავლეებს დაეხმარება ციფრული სამყაროსთვის შესაბამისი აზროვნებისა და „სამომავლო მიზნებისთვის“ აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში.
კურსის მონაწილეები დაეუფლებიან პროგრამირების ენების თავისებურებებს
წრეები მოსწავლეებს შესძენს, ციფრული მოწყობილობების და პროგრამების, რეგულირებისა და მართვისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების საფუძვლებს.