საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი ესპანეთში

სკოლა “აკადეოსის”, ანსამბლი “კაი ყმა” ჯილდოვდება ფესტივალზე საპატიო და წარმატებული მონაწილეობისათვის.