საერთაშორისო კონფერენცია IIU YOUH VOICE

IIU YOUH VOICE-ს საერთაშორისო კონფერენცია.

მონაწილეობენ ჩვენი აკადემოსელები ანა ონიანი ,სოფო ინდაშვილი პედაგოგი ბიჭიკო ოჩიგავა.