საინფორმაციო კამპანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისთვის

“აკადემოსის” მეშვიდე კლასის მოსწავლეებმა საგზაო უსაფრთხოების თემაზე მოამზადეს პოსტერები, რომლებითაც აწარმოებენ საინფორმაციო კამპანიას საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით. მათ პოსტერები საგან “მოქალაქეობის” ფარგლებში შექმნეს და სოციალურ ქსელში გაავრცელეს.