შემოქმედებითი ფესტივალი “ფანტელი”

შემოქმედებითი ფესტივალი “ფანტელი” ყოველწლიურად იმართება და სკოლა “აკადემოსი” მუდამ ფესტივალის საპატიო მონაწილეა.

ეროვნულ-კულტურული ტრადიციების დამკვიდრების და ზნეობრივ-ესთეტიკური ინტერესების განვითარებისთვის, მადლობის ნიშნად დიპლომი გადაეცა სკოლა “აკადემოსის” დირექტორს თამარ ჩანტლაძეს.