შიდასასკოლო პროექტი “დებატების სკოლა“

პროექტი ხელს უწყობს, როგორც მოსწავლეთა გააქტიურებას და სხვადასხვა პრობლემის გადაწყვეტაში მათ მონაწილეობას, ასევე მოსწავლეთა თავდაჯერებულობის, საკუთარი პიროვნების მნიშვნელობისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღრმავებას. დებატების სკოლის ხელმძღვანელია საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ეკატერინე კულულაშვილი.