სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნული მუზეუმი

ისტორიისა და ინგლისური გაკვეთილის ინტეგრირება. მნიშვნელოვან წყაროებზე დაყრდნობით საინტერესო მსჯელობის გამართვა.