სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი “ვანდერლენდი” – ასოციაცია “ჯადოსნური ხმა”

როგორც უკვე ვიცით სკოლა “აკადემოსს ასევე აქვს სკოლანდელი აღზრდის ცენტრი “ვანდერლენდი”, რომელიც 2017 წელს, ასოციაცია “ჯადოსნური ხმების” მიერ დაჯილდობდა დიპლომით.