თავისუფალი უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი

2020 წლის სააბიტურო გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ სკოლა “აკადემოსს” თავისუფალი უნივერსიტეტისგან გადაეცა მადლობის სიგელი წარჩინებული აბიტურიენტების აღზრდისთვის.