“ტვინების ბრძოლა” 2023

2022-2023 სასწავლო წლის საგანმანათებლო პროგრამებშ აქტიური ჩართულობისათვის, ასევე წარმატებულ მოსწავლეთა აღზრდასა და ინტელექტუალურ შეჯიბრებებში “ტვინების ბრძოლის” მხარდაჭერისთვის მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა სკოლა “აკადემოსი” და მისი დირექტორი თამარ ჩანტლაზე.