“ტვინების ბრძოლაში” აღებული მეგობრობის სიგელი

საგანმანათლებლო ორგანიზაცია “ტვინების ბრძოლა” აფორმებს მეგობრობის მემორანდუმს: აღმოძენების მოყვარული, ინტერესიანი, მეგობრული და ჭკვიანი დაკომპლექტებულ გუნდებთან, რომელმაც 2022-2023 სასწავლო წლის ინტელექტუალურ სასწავლო შერკინებაში გამოავლინეს გუნდურად ასპარეზობისა და მომზადების მაღალი სტანდარტი.