უფროსკლასელების ონლაინ შეხვედრა ევროპის პარტნიორ (ISM) მენეჯმენტისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელთან

— სკოლა ,,აკადემოსის” უფროსკლასელების ონლაინ შეხვედრა ევროპის პარტნიორ (ISM) მენეჯმენტისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელთან ,რომელმაც პირველ შეხვედრაზე გააცნო უნივერსიტეტში არსებული ფაკულტეტები და სურვილის შემთხევაში მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ ჩააბარონ მათთვის სასურველ ფაკუულტეტზე და მოიპოვონ 100 %გრანტები. მომდევნო შეხვედრები დაგეგმილია უშუალოდ ოქსფორდისა და კემბრიჯის ლექტორებთან .წარმატებები აკადემოსელებს