ვირტუალური ტური თსუ-ში

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის შემოთავაზებით, ,,აკადმოსის” მოსწავლეები იღებენ ახალ პროექტში მონაწილეობას„ვირტუალური ტური თსუ-ში“. პროექტი განხორციელდება Zoom პლატფორმის გამოყენებით. მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას, უნივერსიტეტის დაარსების, მისი ისტორიის, განვითარებისა და დღევანდელობის შესახებ.

ამასთან ისინი ვირტუალურად ეწვევიან შემდეგ სირცეებს:

  • თსუ I კორპუსი
  • თსუ ისტორიის დარბაზი
  • ვაჟა-ფშაველას მემორიალური მუზეუმი
  • თსუ ბიბლიოთეკა