ვიზიტი ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

სკოლა “აკადემოსის” მოსწავლეებს უმასპინძლა თბილისის” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა.
მათ მოინახულეს უნივერსიტეტის არქეოლოგიისა და გეოგრაფიის მუზეუმი, ასევე ვაჟა-ფშაველას კაბინეტი;
ამ პატარა ექსკურსიის ბოლოს კი აკადემოსელებს გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები.


მადლობა მასპინძლობისთვის და აღმოჩენებით სავსე დღისთვის.