ვოკალის წრე და მუსიკალური ოთხწლედი

ვოკალური წრისა და მუსიკალური ოთხწლედის მიზანი და ამოცანაა, აკადემოსის მოსწავლეები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მუსიკით ჩამოუყალიბდეთ შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები, მუსიკალური მეხსიერება, გემოვნება, სმენა და რიტმის გრძნობა. შეძლონ აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და მაქსიმალური სიამოვნება მიიღონ თავიანთი შესრულებით.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მუსიკას დაწყებით საფეხურზე, მაშინ როდესაც ბავშვის უნარ-ჩვევები ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების და აღმოჩენის პროცესშია. სკოლა “აკადემოსის” ერთ-ერთი პრიორიტეტიც სწორედ ის არის, რომ აკადემოსელებმა აღმოაჩინონ თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობები, ამიტომ სკოლა სრულად აფინანსებს ვოკალურ წრეს, თითოეული აკადემოსელისთვის.