,,წიგნის კლუბი” ,,The King’s & Queen’s literature Club”

დღეს 2018 წლის 25 ოქტომბერს მოეწყო ” წიგნის კლუბის” წამყვანის კლარკ ვებერის შეხვედრა (Clark Webber საგანმანათლებლო ცენტრის ხელმძღვანელი USA ) სკოლა ,,აკადემოსის”მოსწავლეებთან.ეს პროექტი სწავლებაში სრულიად ახალი მიდგომაა, რომელიც მიზნად ისახვს მოსწავლისა და მასწავლებლის თანამშრომლობას.
გაიმართა საუბარი წიგნის ავტორსა და ნაწარმოებების შესახებ. მოსწავლეებს ორიგინალში უნდა წაეკითხათ, რომელიმე ცნობილი მწერლის ნაწარმოები,(ინგლისურ ენაზე).და ემსჯელათ მათ შესახებ.
ამ პროექტში მოსწავლეთა ჩართულობა გაგრძელდება მომდევნო სასწავლო წლებშიც , რომელიც მნიშვნელოვნად გაამდიდრებს ინგლისური ენის ლექსიკურ მარაგს და გაუუმჯობესებს მათ მართლწერას .