მოგზაურობები

სასწავლო კურსი ლონდონის ELS-ის სასწავლებელში
სკოლა „აკადემოსის“ დირექციამ 2014 წლის იანვარში, ლონდონის ELS-ის სასწავლებელთან გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც 2014  წლის 11 იანვრიდან 2014 წლის 26 იანვრის ჩათვლით სკოლა „აკადემოსის“ მოსწავლეებმა  იმოგზაურეს დიდ ბრიტანეთში ინგლისური ენის  ინტენსიური  კურსის გასავლელად.  გარდა ჩატარებული გაკვეთილებისა ELS-ის სასწავლებელმა შემოგვთავაზა საინტერესო ექსკურსიები:
12
სასწავლო კურსი ლონდონის ELS-ის სასწავლებელში
სკოლა „აკადემოსის“ დირექციამ 2014 წლის იანვარში, ლონდონის ELS-ის სასწავლებელთან გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც 2014  წლის 11 იანვრიდან 2014 წლის 26 იანვრის ჩათვლით სკოლა „აკადემოსის“ მოსწავლეებმა  იმოგზაურეს დიდ ბრიტანეთში ინგლისური ენის  ინტენსიური  კურსის გასავლელად.  გარდა ჩატარებული გაკვეთილებისა ELS-ის სასწავლებელმა შემოგვთავაზა საინტერესო ექსკურსიები:
12