ექსკურსიები

ექსკურსია კახეთში
სიღნაღი ამჟამად საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია, რომლის მომხიბვლელობას განაპირობებს, როგორც მისი დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული ხუროთმოძღვრული სახე, ისევე ბუნებრივი მდებარეობა: ქალაქი განლაგებულია მაღალბორცვიან ადგილას და გადაჰყურებს ალაზნის ველის გაშლილ სივრცესა და კავკასიონის ქედებს.
ვირტუალური ტური თსუ-ში
თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის შემოთავაზებით, ,,აკადმოსის'' მოსწავლეები იღებენ ახალ პროექტში მონაწილეობას„ვირტუალური ტური თსუ-ში“. პროექტი განხორციელდება Zoom პლატფორმის გამოყენებით. მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას, უნივერსიტეტის დაარსების, მისი ისტორიის, განვითარებისა და დღევანდელობის შესახებ.
გასვლითი ტური ქალაქგარეთ
შიდასასკოლო პროექტი გასვლითი ტური ქალაქგარეთ სკოლა ,,აკადემოსის" დირექცია აწყობს გასვლით ტურს (ორი დღით ქალაქგარეთ ), რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა კლასის მოსწავლეთა ჩართულობას და მათ დამეგობრებას, ადგილზე კონკურსებისა და საინტერესო აქტივობების მოწყობას, ექსკურსიებს. პროექტში მონაწილეობენ საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები.
ექსკურსია კახეთში
სიღნაღი ამჟამად საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია, რომლის მომხიბვლელობას განაპირობებს, როგორც მისი დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული ხუროთმოძღვრული სახე, ისევე ბუნებრივი მდებარეობა: ქალაქი განლაგებულია მაღალბორცვიან ადგილას და გადაჰყურებს ალაზნის ველის გაშლილ სივრცესა და კავკასიონის ქედებს.
ვირტუალური ტური თსუ-ში
თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის შემოთავაზებით, ,,აკადმოსის'' მოსწავლეები იღებენ ახალ პროექტში მონაწილეობას„ვირტუალური ტური თსუ-ში“. პროექტი განხორციელდება Zoom პლატფორმის გამოყენებით. მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას, უნივერსიტეტის დაარსების, მისი ისტორიის, განვითარებისა და დღევანდელობის შესახებ.
გასვლითი ტური ქალაქგარეთ
შიდასასკოლო პროექტი გასვლითი ტური ქალაქგარეთ სკოლა ,,აკადემოსის" დირექცია აწყობს გასვლით ტურს (ორი დღით ქალაქგარეთ ), რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა კლასის მოსწავლეთა ჩართულობას და მათ დამეგობრებას, ადგილზე კონკურსებისა და საინტერესო აქტივობების მოწყობას, ექსკურსიებს. პროექტში მონაწილეობენ საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები.