სერტიფიკატი

The festival bridges in Paris
საერთაშორისო ფესტივალზე კერძო სკოლა "აკადემოსის" ხელმძღვანელი და დირექტორი თამარ ჩანტლაძე, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების განმტკიცებაში პირადი წვლილისთვის, მრავალეროვნული ტრადიციების მხარდაჭერისთვის და პროფესიული სრულყოფილებისთვის ჯილდოვდება დიპლომით.
მესამე ახალგაზრდული საერთაშორისო ფესტივალი “მუსიკალური პერსპექტივა 2015”
დიპლომით აჯილდოვებს კერძო სკოლა "აკადემოსს" და მის თეატრალურ ჯგუფს მიუზიკლისთვის "პეპი გრძელი წინდა". დამდგმელი რეჟისორი: ლაშა გოგნიაშვილი
საერთაშორისო ფესტივალი IFSSAT
IFSSAT აჯილდოვებს, სკოლა "აკადემოსს" საერთაშორისო ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისთვის, რომელიც სამოყვარულო დონეზე ტარდება სკოლებისთვის და თეატრალური სტუდიებისთვის.
აგრალური უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი
როგორც უკვე ვიცით სკოლა "აკადემოსის" ძველი სახელწოდება "კაი ყმა" იყო. სკოლა "კაი ყმა" (ახლანდელი აკადემოსი) იმ დროიდან გამოირჩიეოდა განათლების მაღალი ხარისხითა და აბიტურიენტების წარჩინებით.
თავისუფალი უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი
2020 წლის სააბიტურო გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ სკოლა "აკადემოსს" თავისუფალი უნივერსიტეტისგან გადაეცა მადლობის სიგელი წარჩინებული აბიტურიენტების აღზრდისთვის.
“ტვინების ბრძოლაში” აღებული მეგობრობის სიგელი
საგანმანათლებლო ორგანიზაცია "ტვინების ბრძოლა" აფორმებს მეგობრობის მემორანდუმს: აღმოძენების მოყვარული, ინტერესიანი, მეგობრული და ჭკვიანი დაკომპლექტებულ გუნდებთან, რომელმაც 2022-2023 სასწავლო წლის ინტელექტუალურ სასწავლო შერკინებაში გამოავლინეს გუნდურად ასპარეზობისა და მომზადების მაღალი სტანდარტი.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა
ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მიღებული მონაწილეობისთვის კერძო სკოლა "კაი ყმას" (ახლანდელ აკადემოსს) 2008-2009 წლებში გადაეცა მადლობის სიგელი
ნომინაცია : “ორიგინალური მხატვრული გადაწყვეტა”
შემოქმედებითი ფესტივალის "ფანტელის" ფარგლებში, სკოლა "აკადემოსის" თეატრალურალური სტუდიის მიერ დადგმულმა სპექტაკლმა "თოვლის დედოფალი" წარმატება მოიპოვა და გაიმარჯვა ნომინაზიაში : "ორიგინალური მხატრული გადაწყვეტა"
“მოსწავლე-ახალგაზროდინის ეროვნული სასახლის” სიგელი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე" სიგელს გადასცემს სკოლა "აკადემოსს", ინსცენირებული ზღაპრების საქალაქო კონკურსში პირველი ადგილის მოპოვებისთვის.
The festival bridges in Paris
საერთაშორისო ფესტივალზე კერძო სკოლა "აკადემოსის" ხელმძღვანელი და დირექტორი თამარ ჩანტლაძე, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების განმტკიცებაში პირადი წვლილისთვის, მრავალეროვნული ტრადიციების მხარდაჭერისთვის და პროფესიული სრულყოფილებისთვის ჯილდოვდება დიპლომით.
მესამე ახალგაზრდული საერთაშორისო ფესტივალი “მუსიკალური პერსპექტივა 2015”
დიპლომით აჯილდოვებს კერძო სკოლა "აკადემოსს" და მის თეატრალურ ჯგუფს მიუზიკლისთვის "პეპი გრძელი წინდა". დამდგმელი რეჟისორი: ლაშა გოგნიაშვილი
საერთაშორისო ფესტივალი IFSSAT
IFSSAT აჯილდოვებს, სკოლა "აკადემოსს" საერთაშორისო ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისთვის, რომელიც სამოყვარულო დონეზე ტარდება სკოლებისთვის და თეატრალური სტუდიებისთვის.
აგრალური უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი
როგორც უკვე ვიცით სკოლა "აკადემოსის" ძველი სახელწოდება "კაი ყმა" იყო. სკოლა "კაი ყმა" (ახლანდელი აკადემოსი) იმ დროიდან გამოირჩიეოდა განათლების მაღალი ხარისხითა და აბიტურიენტების წარჩინებით.
თავისუფალი უნივერსიტეტის მადლობის სიგელი
2020 წლის სააბიტურო გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ სკოლა "აკადემოსს" თავისუფალი უნივერსიტეტისგან გადაეცა მადლობის სიგელი წარჩინებული აბიტურიენტების აღზრდისთვის.
“ტვინების ბრძოლაში” აღებული მეგობრობის სიგელი
საგანმანათლებლო ორგანიზაცია "ტვინების ბრძოლა" აფორმებს მეგობრობის მემორანდუმს: აღმოძენების მოყვარული, ინტერესიანი, მეგობრული და ჭკვიანი დაკომპლექტებულ გუნდებთან, რომელმაც 2022-2023 სასწავლო წლის ინტელექტუალურ სასწავლო შერკინებაში გამოავლინეს გუნდურად ასპარეზობისა და მომზადების მაღალი სტანდარტი.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა
ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მიღებული მონაწილეობისთვის კერძო სკოლა "კაი ყმას" (ახლანდელ აკადემოსს) 2008-2009 წლებში გადაეცა მადლობის სიგელი
ნომინაცია : “ორიგინალური მხატვრული გადაწყვეტა”
შემოქმედებითი ფესტივალის "ფანტელის" ფარგლებში, სკოლა "აკადემოსის" თეატრალურალური სტუდიის მიერ დადგმულმა სპექტაკლმა "თოვლის დედოფალი" წარმატება მოიპოვა და გაიმარჯვა ნომინაზიაში : "ორიგინალური მხატრული გადაწყვეტა"
“მოსწავლე-ახალგაზროდინის ეროვნული სასახლის” სიგელი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ "მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე" სიგელს გადასცემს სკოლა "აკადემოსს", ინსცენირებული ზღაპრების საქალაქო კონკურსში პირველი ადგილის მოპოვებისთვის.